Pariisin liikennettä

Opintomatka Pariisin vuonna 1980

Olin tullut kaupungin palvelukseen vuonna 1974 tehtävänä Helsingin liikennevalojärjestelmän kehittäminen. Vaikka työ oli päässyt hyvin alkuun - siitä esimerkkinä vuonna 1979 julkaistu liikennevaloesite - niin syventävää tietoa ei kotimaasta löytynyt.

Tietoa oli ulkolaisissa ammattilehdissä ja kirjallisuudessa sekä silloisella laitevalmistajalla Siemensillä. Mutta uusin tieto puuttui ja se oli itse haettava ulkomailta.

Vuonna 1980 ollut liikennevaloja käsittelevä kansainvälinen kongressi Pariisissa tuli juuri oikeaan aikaan, siis sinne. Silloinen liikennesuunnittelupäällikkö Heikki Salmivaara ymmärsi hyvin tilanteen - hänhän aikanaan oli minut palkannut nimenomaan kehittämään Helsingin liikennevaloja. Ja varmaan tästä syystä matkarahat löytyivät helposti - tuohon aikaan ulkomaiset opintomatkat nuorten suunnittelijoiden piirissä olivat vielä verraten harvinaisia. Mutta minua onnisti.

Matka oli monella tavalla suuri elämys. Kongressissa näki ja kuuli alan tunnettujen asiantuntijoiden esitelmöivän ihan "livenä", huomasi, miten monipuolinen työkenttä liikennevalot kokonaisuudessaan olivat ja toki ennenkaikkea sai juuri tuoreita tietoja ja näkemyksiä, joita omassa työssään tarvitsi.

Tärkeää oli myös oppia ymmärtämään nykyaikaisen liikenteenohjauksen tavoitteita, joita muutamassa pääesitelmässä korostettiin, mutta joihin tuolloin Helsingissä ja ylipäänsäkin Suomessa suhtauduttiin varsin penseästi. Niiden aika tuli vasta paljon myöhemmin.

Matkakertomuksessa - kuten sen esipuheessa on todettu - on kuvattu valo-ohjauksen tilaa Helsingissä ja arvioitu, miten uusia asioita voisi täällä ottaa käyttöön. Tämä oli tuohon aikaan nimenomainen ohje matkakertomusten tekijöille. Näin lukijoiden olisi helpompi arvioida, mitä hyötyä opituista asioista voisi olla - ja ehkäpä myös sitä, oliko opintomatkasta ollut myös kaupungille hyötyä.

Mielestäni opintomatkani Pariisiin vuonna 1980 oli monella tavalla hyödyllinen. Itse ainakin tiesin, että saattaisin jatkaa liikennevalojen parissa vielä pitkään, jopa 30 vuotta eteenpäin. Ja näinhän sitten myös tapahtui.

Matkakertomuksen sisältö

Seuraavassa on matkakertomuksen alkuperäinen teksti. Vain joitakin epäselviä sanontoja ja pahimpia tyylikömmähdyksiä on korjattu. Kaikki kuvat ovat myös alkuperäisiä. Ohessa vielä näytteeksi muutama sivu alkuperäisestä matkakertomuksesta.


MATKAKERTOMUS PARIISISTA 12-19.4.1980

Taustaa

Kaupunginjohtaja oikeutti allekirjoittaneen osallistumaan Pariisissa pidettyyn liikenteen ohjausta käsittelevään kansainväliseen kongressiin 14-18.4.1980.

Kongressin järjestäjänä toimi ATEC (Association pour le développement des techniques de transport d énvironnement et de circulation), 1901 perustettu järjestö, jonka tavoitteena on edistää henkilö- ja tavaraliikennejärjestelmien kehitystyötä sekä liikenneympäristön parantamista. ATEC julkaisee myös korkeatasoista liikennealan julkaisua TBC (Transport, Environnement, Circulation).

Kongressiin osallistui kaikkiaan noin 300 henkilöä 25 maasta eri puolilta maailmaa. Pohjoismaista oli mukana Ruotsista puolisen tusinaa henkilöä, Norjasta muutama ja allekirjoittanut ainoana Suomesta.

Kongressi kesti viisi päivää. Ohjelmassa oli lukuisia esitelmiä liikenteen ohjauksen ongelmista, pienryhmätyöskentelyä seminaarien muodossa sekä tutustumiskäyntejä liikenteen ohjauskeskuksiin. Näistä mainittakoon mm.

  • Pariisin liikenteenohjauskeskus (Ile de la Cite )
  • Pariisin tuleva liikennevalojen ohjauskeskus (Ile de la Cite)
  • Pariisin kehätien eteläosan liikenteen ohjauskeskus (Boulevard peripherique)
  • Pariisin ja le Bourgetin välisen moottoritien liikenteen ohjauskeskus (Autoroute du Nord, St Dennis)

Kongressin viimeisenä päivänä ohjelmassa oli vierailu Strassbourgin kaupunkiin. Täällä tutustuttiin uuteen tietokoneohjattuun liikennevalojärjestelmään sekä linja-autojen paikantamis- ja ohjausjärjestelmään. Lisäksi vierailtiin molempien järjestelmien ohjauskeskuksissa.

Matka onnistui hyvin ja antoi paljon ajattelemisen aihetta. Näitä ajatuksia olen poiminut tähän matka-kertomukseen. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan olen yrittänyt tarkastella asiaa myös Helsingin horisonttista - miten ajatuksia voitaisiin täällä käyttää hyödyksi.

Tämä matkakertomus on ehkä liian laaja, joten lue valikoiden. Jos olet kiinnostunut matkalla saamistani kokemuksista, lue sivut, joilla on käsitelty tietokoneohjattuja liikennevalojärjestelmiä, joukkoliikenteen ohjausta sekä liikenteen ohjauksensuunnitteluun soveltuvia tietokonemenetelmiä.

Jos taas haluat tietää mistä kongressissa puhuttiin, mitkä ovat liikenteen ohjauksen ongelmat tällä hetkellä suuressa maailmassa, etsi sivut, joilla on tiivistelmät mielenkiintoisimmista kongressissa pidetyistä esitelmistä ja alustuksista.

Mahdollisesti olet kiinnostunut lukemaan miten liikenne Pariisissa pyörii. Silloin ota esille sivut, jotka sisältävät omakohtaisia havaintoja ja aprikointia siitä, mitä on liikenteen ohjaus Pariisissa.

Kaikki esittämäni mielipiteet ovat omiani eivätkä siten välttämättä edusta liikennesuunnitteluosaston näkemystä.

Kannelmäessä 20.8.1980
Kari Juhani Sane

Jatka matkakertomuksen seuraavaan osaan