Liikennevalojen rakentamisen seurantataulukko 1981
Liikennevalojen rakentamisen seurantataulukko 1981

Liikennevalojen rakentamisohjelma 1981
Miten sen toteutumista seurattiin ilman tietokoneita

Liikennevalojen vuosittaisia rakentamisohjelmia on laadittu jo 1960-luvulta alkaen. Ohjelmiin sisältyi uusien liikennevalojen rakentaminen sekä liikennejärjestelyiden aiheuttamat liikennevalomuutokset.

Ohjelmien toteutumisesta vastasi liikennesuunnitteluosaston liikennevalotoimisto ja sen edeltäjä liikennevalojaos. Se teki suunnitelmat, laati tarjouspyynnöt, valmisteli tilaukset sekä tarkasti ja otti liikennevalot käyttöön töiden valmistuttua.

Rakentamisen toteutumista seurattiin 1980-luvun alussa perinteiseen tapaan "kynällä ja paperilla". Tietokoneita puhumattakaan excel-taulukoista ei ollut käytettävissä. Suuressa A3-kokoisessa taulukossa oli yksi rivi kutakin rakennusohjelman työkohdetta varten. Taulukkon sarakkeisiin kirjattiin rakentamiseen liittyneet tehtävät ja niiden toteutuminen kuten esimerkiksi piirustusten valmistuminen, ohjauskojeiden hankinta, urakkatilaukset sekä töiden aloitus ja ennakoitu valmistumiskuukausi. Sitä mukaa kun työkohteet valmistuivat, ne yliviivattiin keltaiselle huopakynällä.

Alla on esimerkki vuoden 1981 liikennevalojen rakentamisohjelman seurantataulukosta. Alkuperäinen taulukko on nähtävissä täällä. Työohjelmassa oli tuolloin yli 30 kohdetta, joista tosin muutaman ennakoitiin valmistuvan vasta seuraavana vuonna.

Taulukon alapuolella on taustatietoja taulukon lyhenteille ja käsitteille

Vuoden 1981 liikennevalojen rakentamisohjelma

RisteysKoje, toimitusTilausRunkok. Ilmaisim.AloitusValmisHuom!
UUDET KOHTEET
330 Junatie/TeollisuuskatuFis-FCAHKE,Fis,Sievalmis5/27.8.809/806/81valmis
331 Junatie/VääksyntieFis-FCAHKE,Fis,Sievalmis7/12.5.809/801/81valmis
411 Hämeentie/Helsingink st.Sie-EstHKE,Sievalmis-10/803/81valmis
420 Hämeentie / PääskylänkatuSie-EST 1980HKE,Sievalmis4/4.4.8010/8011/81
421 Hämeentie/ Mäkelänk.(koje)Sie-ESTHKE,Sievalmis-1/812/81valmis
1601 TilkanmäkiFis-FCA syyskuuHKE,Fis-9/hkl,hkr5/819/81valmis
1701 Hakamäentie / VeturitieSie-GU 1980HKE,Sie--5/8111/81
1701 Hakamäentie / RatapihantieSie-GU marraskHKE,Sie0.5 km3/6.6.808-11/8112/81
3107 Lauttasaarentie/Gyldenint.Sie-M32 joulukuuHKE,Fisvalmis9/valmis8/8112/81
Vihdintie 10 risteystäSie-GEHKE,Sievalmisvalmiit4/809/81valmis
3703 Kehä I / MalminkaariFis-FCA joulukuuHKE,Fis0.5 km7/8112/81
3803 Kirkonkyläntie / MarkkinatieSie-M32 lokakuuHKE,Sie-145/8111/81
3901Kirkonk.t/ LaulurastaantieFis-FCA sop.muk.HKE,Fis-1210/815/81
4604 Pitäjänmäent./ Turkism.t.Fis-FCAHKE,Fis-6/11.2.816-8/816/81valmis
9009 RV-valot Ratam.k./Radanr.Fis 1980HKE,Fis-1;HKL10/80
9010 RV-valot Ratam.k./Rautat.Fis 1980HKE,Fis-1;HKL10/80
9011 RV-valot Ratam.k./Radanr.Fis 1980HKE,Fis-2;HKL10/80
9012 RV-valot Ratapih./Radanr.Fis 1980HKE,Fis-2;HKL10/80
3402 Kehä I /Tuusulant.rampitFis-FCA lokakuu-203/8111/81Runkok.
Itäkeskus-/82
Kehä I / YhdyskunnantieSie-GV sop.muk.0.6km12/82
MUUTOSTÖITÄ
104 Mechelinink./Caloniuksenk.-HKE,--3/81valmis
105 Mechelinink./Arkadiank.-HKE,--2/81valmis
106 Mechelinink./Hietaniemenk.-HKE,--2/81valmis
201 Ruoholahdenk./Abraham.k.-HKE,Fis-3/12.5.8011/805/81valmis
223,224 AleksanterinkatuSie-M32 lokakuuSie,Fis100 m2+7/6.816/81?
253 Hietaniemenk./Lönnrotink.-HKE,Fis-11/81valmis
254 Hietaniemenk./Bulevardi.-HKE,--10/81valmis
255 Hietalandenr./Mallast.Sie-M32 elokuuHKE,Sie-8/6.816/8110/81
415 Sörnäisten RT./Haapaniem.k.Fis-FCA syyskuuHKE,Sie-8/18.6.816/8110/81valmis
703 Porkkalank./Sulhasenk.-HKE,--?
401 Siltasaarenk./Hakaniemenr.-HKE,Sie--2/812/81valmis
131 Unionink./E.Makasiinink.-HKE,---3/815/81valmis
3702 Kehä I / Pukinmäenveräjä--82
132 Eteläranta/E.Makasiinink.----8/81
101 Mechelinink./P.Hesperiank.-,--8/81valmis
116 Albertinkatu / Ruoholahdenkatu-,--5/81valmis

Taustatietoja

Taulukon vasemmanpuoleisimmassa sarakkeessa on työkohde eli risteys. Joskus kohteeseen saattoi kuulua muutama lähekkäinen risteys, varsinkin, jos työt teki sama urakoitsija. Esimerkiksi Vihdintien 10 risteyksen rakentaminen ja uusinta laskettiin yhdeksi työkohteeksi.

Liikennevalokojeita toimitti tuolloin Fiskars Liikenne-elektroniikka (Fis) ja Siemens Osakeyhtiö (Sie). Kojeet hankittiin tarjouskilpailun perusteella. Taulukkoon merkittiin myös kojeen tyyppi ja toimituskuukausi. Koje saatettiin toimittaa myös "sopimuksen mukaan", lähinnä silloin, kun ei vielä ollut tarkkaa tietoa liikennejärjestelyjen valmistumisen ajankohdasta.

Seuraava sarake osoitti maanrakennustöiden, ohjauskojeiden ja tietokoneliitäntöjen tilaukset. nöistä tehty. Maarakennustöihin sisältyivät kaapeloinnin ohella myös pylväiden ja opastimien asentaminen sekä ilmaisimien rakentaminen. Sarakkeeseen Runkokaapeli merkittiin mahdollisen keskusohjauksen tarvitseman runkokaapelin rakentaminen.

Ilmaisimet alkoivat jo tuolloin olla tavanomaista liikennevalorakentamista. Asia oli kuitenkin vielä vuonna 1981 sen verran uusi, että ilmaisimista tehtiin yksityiskohtainen suunnitelma - tyyppi-ilmaisimien määrittely oli vielä kaukana edessä. Kauttaviivan edellä oleva numero osoitti ilmaisimien määrän ja jäljessä oleva numero oli ilmaisinsuunnitelman päiväys.

Viimeisissä sarakkeissa oli työn aloituskuukausi ja ennakoitu valmistumiskuukausi. Nämä kaksi sovittiin muutaman kerran vuodessa pidetyissä liikennevalojen rakentamiskokouksissa Energialaitoksen (HKE) ja Rakennusviraston (HKR) kanssa. Keskeiset henkilöt kokouksissa olivat HKE:ltä Kaj Österberg ja Pentti Alander, HKR:stä Pertti Patakangas ja liikennevalotoimistosta Jorma Salomaa.

Alkuperäisessä taulukossa on lisäksi kaksi lisäsaraketta: liikennevalosuunnitelman piirustusnumero sekä kaivutyön tekijä. Piirustusnumeron lopussa oleva kirjain kertoi piirustusversion (esimerkiksi kirjain A osoitti että suunnitelmaa on ensimmäinen ja B että sitä oli kerran tarkistettu). Kaivutyön tekijä oli Energialaitos (HKE) tai Rakennusvirasto (HKR). Energialaitos oli kaivajana erityisesti kohteissa, joissa työt rajoittuivat vain liikennevalojen rakentamiseen ja joissa ei samaan aikaan tehty muita liikennejärjestelyjä.

Minkälainen oli sitten liikennevalojen rakentamisvuosi 1981. Se selviää liikennevalojen rakentamishistoriasta. Vuoden 1981 aikana valmistui 12 uudet liikennevalot. Lisäksi purettiin yhdet valot. Muut työt olivatkin liikennevalomuutoksia kuten taulukosta voi hyvin päätellä. Kahtena edellisenä vuonna oli valmistunut 10 ja 11 uudet liikennevalot ja vastaavasti kumpanakin kahtena seuraavana vuonna 7 uudet liikennevalot. Joten verraten vilkasta liikennevalorakentaminen vuonna 1981 oli kuitenkin ollut.

Lopuksi vielä vertailuksi liikennevalojen rakennusohjelman tilanne vuoden 2010 elokuulta. Taulukosta on poistettu muutamia epäolennaisia sarakkeita. Lisäksi taulukossa ei enää ole vuoden alkupuolella valmistuneita työkohteita, mutta toisaalta taulukossa on lukuisia seuraavan vuoden mahdollisia työkohteita - suunnittelun monimutkaistumisen ja hankintojen pidentymisen takia yhden vuoden työohjelman tähtäin olisi nykyään aivan liian lyhyt.