Vanhan liikennevalojen ohjauskojeen ohjauspaneeli
Tuntemattoman vanhan liikennevalojen ohjauskojeen ohjauspaneeli (LOK)

Ensimmäisten liikennevalojen ohjauskojeet

Helsingin ensimmäisten liikennevalojen ohjauskojeet tulivat käyttöön vuosina 1951 ja 1952. Vaikka siitä on kulunut aikaa jo 60 vuotta, kojeissa oli jo silloin suuri osa nykyisten liikennevalojen ominaisuuksista kuten ajoneuvojen ilmaisu, kiinteä ja ajantasainen ohjaustapa sekä poliisille varattu käsinohjausmahdollisuus.

Ohjauskojeet

Aleksin ja Mikonkadun risteyksen ohjauskoje tuli käyttöön 5.11.1951. Se oli ruotsalaisen puhelinalalla tunnetun yrityksen L.M.Ericssonin valmistama.

Ohjauskoje oli kaksivaiheinen ajantasaisesti toimiva (ajoneuvo-ohjattu). Siinä oli poliisille mahdollisuus käsinohjaukseen ja palokunnalla mahdollisuus kytkeä vihreä valo Mikonkadun suuntaan palo- ja sairasauton kulun turvaamiseksi. Ilmaisimina käytettiin perimätiedon mukaan ajorataan asennettuja induktiosilmukoita.

Ohjauskoje uusittiin vuonna 1957 samantyyppiseksi uudeksi L.M.Ericssonin ohjaukojeeksi.

Aleksin ja Mikonkadun ohjauskojeen käyttöpaneelin opas
Aleksin ja Mikonkadun kojeen ohjauspanelin käyttöohje (LOK)

Aleksin ja Keskuskadun risteyksen ohjauskoje tuli käyttöön seuraavana vuonna 4.5.1952 (tieto on epävarma, sillä jotkut lähteet väittävät valojen tulleen toimintaan jo edellisen vuoden marraskuussa). Kojeen valmistaja oli ACA ja kojeen tyyppimerkintä Autofex.

Ohjauskoje oli kaksivaiheinen ajantasaisesti toimiva (ajoneuvo-ohjattu). Myös siinä oli poliisin käsinohjausmahdollisuus. Ajoneuvoilmaisimina olivat kumityynyt ja ratikoilla ilmajohto.

Ohjauskoje uusittiin jo vuonna 1954 L.M.Ericssomin ohjauskojeeksi. Sen sijaan ACA:n pylväät, opastimet ja ilmaisimet jäivät käyttöön. Samana vuonna ohjauskojeeseen liitettiin City-käytävän suojatievalot.

Aleksin ja Keskuskadun ohjauskojeen käyttöpaneelin opas
Aleksin ja Keskuskadun ohjauskojeen käyttöpaneelin opas (LOK)

Mannerheimintien, Kaivokadun ja Simonkadun risteyksen ohjauskoje tuli käyttöön 5.5.1951. Se oli L.M.Ericssonin valmistama.

Ohjauskoje oli peräti viisivaiheinen ajantasaisesti toimiva (ajoneuvo-ohjattu). Myös siinä oli poliisin käsinohjausmahdollisuus.

Ohjauskojeesta poistettiin vuonna 1968 yksi vaihe liikennejärjestelyjen takia. Samalla uusittiin jalankulkijaopastimet. Seuraavana vuonna ohjauskoje, pylväät, opastimet ja kaapelointi uusittiin ja liitettiin Siemensin keskusohjattuun järjestelmään. Uusi koje oli Siemensin valmistama ja siinä oli keskusohjauksesta erillään oleva automatiikkaohjaus eli nykykielellä paikallisohjausmahdollisuus.

Mannerheimintien, Kaivokadun ja Simonkadun ohjauskojeen käyttöpaneelin opas
Mannerheimintien, Kaivokadun ja Simonkadun ohjauskojeen käyttöpaneelin opas (LOK)

"Uudenaikaisia kojeita"

Nämä kolme Helsingin vanhinta liikennevalojen ohjauskojetta eivät liikenneteknisiltä ominaisuuksiltaan jää juuri tämän päivän liikennevalojen ohjauskojeiden varjoon. Niistä kaikista löytyi ajantasainen (liikennetieto-ohjauksinen) ja kiinteäaikainen (aikaohjauksinen) toimintatapa, ilmaisimet sekä käsinohjauspainikkeet. Olipa Mikonkadun ohjauskojeessa palokunnan pakkoetuuskin.

Käyttöpaneleiden kuvista voi helposti erottaa eri toimintatapojen painikkeet: käsinohjaus, ajoneuvo-ohjaus ja aikaohjaus. Lisäksi niistä löytyy kytkin "kaikki punaiset" eli erikoistilanteiden valo-ohjaus, jolloin kaikki opastimet näyttävät punaista valoa.

Erikoisesti kannattaa myös huomata Mannerheimintien ja Simonkadun risteyksen komeat käsinohjauspainikkeet A - E, joilla käynnistettiin ja pidennettiin eri ajosuuntien liikennevalovaiheita.

Käsinohjausmahdollisuutta käytettiin silloin tällöin ruuhkaolosuhteissa. Siitä kertoo myös se, että alkuperäiset painikkeiden merkinnät kuten esimerkiksi M (Mannerheimintie) ja K-S (Kaivokatu-Simonkatu) on myöhemmin yliviivattu ja korvattu helpommin ymmärrettävillä vaihetta kuvaavilla aakkosilla A - E. Ohjauskojeessa oli tätä varten kaaviokuva siitä, mitkä suunnat kunkin kirjaimen osoittamassa vaiheessa saivat vihreän valon. Salaperäinen merkintä R eli vaihe C oli liikennelaitokselta saadun perimätiedon mukaan raititiovaunuvaihe, jolloin risteyksen kaikki raitiovaunut saivat ajoluvan.

lähde: Liikenteenohjauskeskuksen arkisto