Liikennevalotietokone FTC-12000
Liikennnevalotietokone FTC-12000 Ruoholahden ohjauskeskuksessa vuonna 1976

Vanhojen tietokoneiden ohjauskäskyt (FTC)

Fiskars Liikenne-elektroniikan valmistama liikennevalotietokone FTC 12000 tuli käyttöön vuonna 1976. Aluksi se ohjasi Ruoholahden alueella kymmentä liikennevaloristeystä. Myöhemmin se laajeni ohjaamaan myös Kampin ja Esplanadin alueiden liikennevaloja, jolloin se tunnettiin nimellä FTC-KESKUSTA.

Hankinnan taustaa

Helsingin kaupunki oli 1970-luvun alussa kilpailuttanut itäisen kantakaupungin liikennevalotietokoneen hankinnan. Kilpailun voitti Siemens Osakeyhtiö, jonka toimittama liikennevalotietokone VSR 16004 eli VSR-VALLILA aloitti toimintansa vuonna 1974. Fiskars jäi kilpailussa toiseksi.

Kotimaisen liikennevaloteollisuuden kehitystyön edistämiseksi Fiskars Liikenne-elektroniikalta hankittiin Helsingin kolmas liikennevalotietokone FTC 12000. Hankinnassa oli vahvasti mukana myös Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA.

FTC 12000:n ytimenä oli amerikkalainen tietokone Nova. Muu laitteisto sekä koko sovellusohjelmisto oli suomalaista tekoa.

Sovellusohjelmisto oli monipuolinen ja ylitti Siemensin ohjelmiston. Erityisen myönteistä oli se, että ohjelmiston kehityksessä otettiin huomioon tilaajan toivomuksia. Ohjelmiston pääsuunnittelija oli Pertti Packalen Fiskars Liikenne-elektoroniikalta.

Myöhemmin FTC 12000 laajennettiin ohjaamaan keskustan liikennevaloja. Vuonna 1983 hankittiin toinen FTC 12000 läntisen kantakaupungin alueelle korvaamaan alkuaan vuonna 1968 hankittu vanhan tietokone VSR16013T. Se tunnettiin nimellä FTC-TÖÖLÖ. Myös tämä hankinta kilpailutettiin. Voittaja oli Fiskars Liikenne-elektroniikka Siemens Osakeyhtiön jäädessä tällä kertaa toiseksi.

Seuraavassa on joitakin FTC 12000:n käskyjä, jotka on kerätty tietokoneiden lokikirjoista. Nämä käskyt olivat juuri niitä, joita käyttämällä liikennevalojen ohjauskeskuksen poliisimiehet ohjasivat Helsingin liikennevaloja ja liikennettä ja liikenneteknikko sääti liikennevalojen ajoituksia. Vastaavat VSR 16013T käskyt näet täältä.

FTC 12000 käskyjä

Valot toimintaan - Käskyn kirjain O viittasi sanaan ON ja I viittasi risteykseen Intersection. Käsky OI 703 asetti risteyksen 703 Porkalankatu / Sulhasenkatu liikennevalot toimintaan. Tietokone kuittasi käskyn kirjoittamalla sen perään punaisella värillä kellonajan, käskyn antajan (0=poliisin pääte), risteyksen numeron sekä valo-ohjelman, johon risteys samalla kytketyi.

FTC 12000 valot toimintaan

Poiketen VSR -tietokoneesta valo-ohjelman numeroa ei tarvinnut erikseen kirjoittaa, vaan risteys kytketyi siihen ohjelmaan, josta se oli aikanaan asetettu vilkulle. Tämä yksinkertaisti poliisipäivystäjän työskentelyä ja varmisti sen, ettei risteys vahingossakaan kytkeytynyt eri ohjelmaan kuin naapurinsa. Toimintaan -käskyn yhteydessä oli toki myös mahdollista asettaa risteys tietyyn valo-ohjelmaan.

Ohjelmanvaihto - Alla näkyvä käsky CI 706-708;7 vaihtoi risteykset 706-707 valo-ohjelmaan 7 (erikoisiltaruuhka). Kirjan C viittasi sanaan Change. Kuittauksesta näkyi myös aiempi ohjelma - risteykset 706-707 vaihtoivat ohjelmasta 5 (iltaruuhka) ohjelmaan 7.

FTC 12000 ohjelmanvaihto

Valot vilkulle - Käskyn kirjain F viittasi sanaan OFF eli pois toiminnasta.

FTC 12000 valot vilkulle

Lokikirjaan oli myös mahdollista merkitä selväkielisesti vilkutuksen syy tai muita tilanteeseen liittyviä muistiinpanoja kuten kuvassa huoltotyöksi nimetty KJS:n ohjelmointimuutos.

Tilakysely - Liikennevaloristeyksen tilaa kysytiin käskyllä PSI eli Print Status Intersection. Tilakysely kertoi valojen toiminnan, valo-ohjelman numeron sekä eräitä muita tilatietoja. Alla oleva tilakysely kertoi risteysten 701-708 olevan toiminnassa (ON) ohjelmassa 5 kun taas risteys 709 oli vilkulla (OFF). Risteys 709 oli myös lukittu (L), jotta se ei vahingossakaan kytkeydy toimintaan. Rivin lopussa oli lueteltu risteysryhmät, johon kukin risteys kuului.

FTC 12000 tilakysely

Yksittäisten risteysten ohella käsky saattoi kohdistua risteysryhmiin eli osa-alueisiin kuten VSR-tietoneessa. Risteysryhmien käyttö oli kuitenkin vähäisempää kuin VSR:ssä, koska usea risteys oli helppo käskeä käyttämällä muotoa FI 701-710. Esimerkiksi tämä käsky asetti kaikki Ruoholahden liikennevalot vilkulle.

Risteysryhmiin liitäntä ja poisto sekä virheellisten käskyjen kuittaukset toimivat pääpiirteittäin samalla tavalla kuin VSR:ssä, vain koodit olivat erilaisia.

Viikkoautomatiikka - Liikennevaloja ohjatiin pääasiassa viikkoautomatiikalla. Se kytki valot aamuisin tiettyinä kellonaikoina toimintaan, vaihtoi päivän mittaan valo-ohjelmia ja kytki illalla valot pois toiminnasta.

Tietokone kirjasi kaikki päivittäiset tapahtumat kuten valojen toimintamuutokset ja liikennevalojen ajoitusmuutokset lokikirjaan. Lokikirjoja säilytettiin pitkään, koska niiden perustella annettiin vuosittain kymmeniä lausuntoja siitä, miten valot olivat toimineet tiettyinä aikoina. Tietoja tarvittiin esimerkiksi poliisin kolaritutkinnassa.

Alla olevassa lokikirjaotteessa on pari iltaruuhkan ohjelmanvaihtoa. Ensin klo 15.15 risteysryhmä 10 (koko Ruoholahden alue) vaihtoi valo-ohjelmasta 11 (pieni iltaruuhka) valo-ohjelmaan 5 (iltaruuhka). Neljännestunti myöhemmin eli 15.45 risteys 708 (Mechelininkatu / Itämerenkatu) vaihtoi vielä iltaruuhkan erikoisohjelmaan 7.

FTC 12000 lokikirja

Junaohjaus - Ruoholahdessa oli useita risteyksiä, joiden läpi kulki satamarata ja joissa tämän takia tarvittiin junaohjelmia. Junaohjelma oli erikoisvalo-ohjelma, joissa junaa risteäville ajosuunnille näytettiin jatkuvaa punaista valoa. Muu risteys toimi normaaliin tapaan vaihdellen punaista ja vihreää valoa sen mukaan, miten junaohjelma oli ajoitettu.

Junaohjelmat kytkeytyivät toimintaan automaattisesti junan antamasta ilmaisusta tai vaihtotyötä hoitavan VR:n henkilökunnalla käyttämistä painonappeista. VR:n omien sääntöjen mukaan liikenne sai olla suljettuna kerrallaan enintään kuusi minuuttia.

FTC 12000 junaloki

Lokikirjasta näkyy, että VR antoi painonapilla (6) käskyn siirtyä junaohjelmaan (OEI) risteyksissä 709-709 Laivapojankadun ja Tullaajankadun risteykset klo 19.25. Ristekseen 709 käskyllä ei ollut vaikutusta, koska risteys oli lukittu (LOCKED) pois käytöstä. Sen sijaan risteys 708 vaihtoi junaohjelmaan 15E klo 19.26. Junaohjelman poistui käytöstä (FPBC) klo 19.32, jolloin risteys 708 palasi takaisin normaaliin toimintaan.

Junaohjelmaan siirryttiin uudelleen klo 19.55. Paluu normaaliin toimintaan tapahtui siitä jo kolmen minuutin kuluttua eli 19.58.

Alkuvuosina VR:n kanssa oli joskus kiistaa siitä, oliko sääntöjen mukainen 6 minuutin sulkuaika ylitetty. Lokikirjasta tämä voitiin kiistatta todeta. Yleensä VR noudatti varsin hyvin sääntöään, mutta toki poikkeustilanteitakin oli. Enemmän autoilijoita tuntui kuitenkin harmittavan se, että kahden junaohjelman välisestä ajasta ei ollut määräyksiä. Joskus tämä aika saattoi olla jopa sama kuin sulkuaika. Ja kun tämä tapahtui aamuruuhkan aikana, niin ei ollut mikään ihme, että Ruoholahden liikennevalot oli jatkuvasti länsisuunnan autoilijoiden hampaissa.

Liikennevalojen ajoitus - Risteyksen liikennevalojen ajoitus tapahtui samoilla periaatteilla kuin VSR:ssä, tosin paljon havainnollisemmin. Esimerkiksi ajosuunnat ja suojatiet oli numeroitu juoksevasti alkaen numerosta yksi.

Alla olevassa esimerkissa on risteyksen 704 (Porkkalankatu / Länsiväylä) valo-ohjelman 5 (iltaruuhka) ajoitus. Kirjain Y kertoi, että se oli kunnossa ja siten otettavissa käyttöön. Ohjelman kiertoaika (CYCLE) oli 90 sekuntia. GSP oli ohjelmanvaihtopiste (General Switching Point) ja OSP ohjelman käynnistymispiste (ON Switching Point). Viimeinen erikoisajoitus (MAX) liittyi ohjelmanvaihdon toimintaan.

FTC 12000 ajoitus

Seuraavat rivit näyttivat suunnittain punaisen ajan ja vihreän ajan päättymissekunnin kierron aikana. Viimeinen sarake osoitti vihreän pituuden, josta on vähennettävä punakeltainen aika, joka tuolloin oli 2 sekuntia. Suunta 2 on Länsiväylä, jonka vihreän pituus oli (19.3.1979) 43 sekuntia. Päiväys näkyi esimerkiksi lokikirjaan kerran tunnissa kirjatusta aikaleimasta.

Valo-ohjelmasta voitiin tulostaa graafinen tuloste, esimerkkinä risteyksen 704 Länsiväylä / Itämerenkatu valo-ohjelma 1 (iltaliikenne). Sen kiertoaika oli 60 sekuntia. On hyvä huomata, että tuolloin valojen ajoitus oli aina kiinteäaikainen, punaisen ja vihreän päättymishetket toistuivat samassa ohjelmassa säännöllisesti ohjelmaan ajoitetulla kierron sekunnilla. Nykyään niin yleisten "vihreiden saumojen" aika oli vielä kaukana edessäpäin.

FTC 12000 ajoituskaavio

Myös oli mahdollisuus tulostaa valojen yhteenkytkentäkaavio, josta ei ole säilynyt esimerkkiä. Tätä ominaisuutta käytettiin verraten vähän, koska tämä mahdollisuus sisältyi vasta vuonna 1983 käyttöön tulleeseen FTC-TÖÖLÖ -tietokoneeseen. Sitä ennen käytettiin itse kehitettyä YKAAVIO-ohjelmaa. Ylivoimaisesti suurin osa yhteenkytkentäkaavioista piirrettiin tuolloin vielä perinteisellä tavoilla eli kynällä ja paperilla.

Liikennetiedot - Tietokoneeseen liitettyjen ilmaisimien avulla voitiin myös laskea liikennettä. Alla olevassa esimerkissä on viiden ilmaisimen liikennetiedot neljännestunnin ajalta jettuna kymmenelle 90 sekunnin jaksolle. Tuorein lukema on äärimmäisenä vasemmalla.

FTC 12000 liikennelaskenta 15 min

Kunkin ilmaisimen kohdalla ylempi lukema on todellinen liikenne ja alempi niistä laskettu liukuva keskiarvo. Jälkimmäistä käytettiin liikenneohjatussa ohjelmanvalinnassa, koska sen vaihtelu oli vähäisempää kuin todellisen liikenteen. Äärimmäisenä oikealla on neljännestunnin liikenne yhteensä.

Ilmaimen numeron perässä oleva kirjain V kertoi, että lukema on liikennemäärä ja kirjain Q ruuhkautumisaste (occypancy). Se kuvasi liikenteen jonoutumista ja tästä syystä FTC käytti siitä nimitystä (QUEUE).

Liikennemääriä voitiin kerätä myös pitemmiltä ajanjaksoilta. Kerralla voitiin tulostaa enintään 24 tunnin liikennemäärät neljännestunteihin jaettuna. Alla esimerkki liikennemääristä 19.3.1979 klo 13-15.

FTC 12000 liikennelaskenta 2 h

Ilmaisimien valvonta - Tietokone valvoi ilmaisimien kuntoa. Valvonta perustui samaan periaatteeseen, jota sittemmin on sovellettu liikennevalojen ohjauskojeissa. Lokikirjaan tuli vikailmoitus (L), jos tietyn ajan kuluessa ilmaisimesta ei oltu saatu yhtään ilmaisua. Myös ylärajaa (H) eli ilmaisujen enimmäismäärää valvottiin.

FTC 12000 ilmaisinvalvonta

Yllä oleva kuvassa käsky OVDS On Vehicle Detection Supervision käynnistää ilmaisimien valvonnan. Kuusi ilmaisinta oli tuolloin vielä rakenteilla, joten niistä saatiin heti puuttuvien ilmaisujen vikailmoitus.

Liikennevalotietokone FTC-TÖÖLÖ
Liikennevalotietokone FTC-TÖÖLÖ otettiin käyttöön vuonna 1983

Tästä pääset VSR-16013T -liikennevalotietokoneen vastaavien käskyjen esittelyyn.