KSuhde - tulosikkuna
KSUHDE-ohjelman tulostaulu
English version (preliminary) 14.3.2016
Edellinen versio 13.3.2013

KSUHDE

Mikä on KSuhde

KSuhde on helppokäyttöinen ohjelma valo-ohjatun risteyksen liikenteellisen toimivuuden arviointiin.

Mihin KSuhde on tarkoitettu

KSuhde on tarkoitettu kaupunkiliikenteen suunnitteluun. Sen avulla on helppo tarkistaa valo-ohjatun risteyksen liikenteen toimivuus ja siten välttää turhat "varmuuden vuoksi" -tyyppiset liikennejärjestelyt ja kaistalisäykset.

Mikä on liikenteellinen toimivuus

Liikenteellinen toimivuus kuvaa risteyksen liikenteen sujumista ja välityskyvyn riittävyyttä risteykseen saapuvalle liikenteelle.

Mikä on käyttösuhde KS

Käyttösuhde on tunnusluku, joka mittaa risteyksen liikenteellisen toimivuuden. Käyttösuhde 0,8, kertoo, että että liikenne sujuu ja liikenteen välityskyky on riittävä. Vastaavasti käyttösuhde 1.0 osoittaa, että risteyksen koko liikenteenvälitysky on käytetty eikä risteyksestä saa läpi enempää liikennettä.

KSUHDE on nopea

Tietojen keruu ja syöttö yhden risteyksen laskentaa varten kestää 5-15 minuuttia risteyksen laajuudesta riippuen - ja itse laskenta sujuu muutamassa sekunnissa.

Mutta muista...

KSuhde on suoraviivainen ohjelma. Sen käyttö edellyttää, että ymmärrät, mitkä asiat vaikuttavat risteyksen liikenteenvälityskykyyn. KSuhde on kuin taskulaskin: se nopeuttaa laskentaa ja jättää enemmän aikaa varsinaiseen suunnitteluun.

Laske käyttösuhde

1. Tarkista alkuarvot. Useimmiten ne kelpaavat sellaisinaan. Käytännössä Sinun tarvitsee asettaa vain ajosuuntien ja suojateiden lukumäärä.

KSuhde oletustaulu

2. Anna tiedot ajosuunnista ja suojateistä kuten liikenteestä, ominaisvälityskyvystä, kaistoista sekä suojatien pituudesta ja mahdollisesta keskikorokkeesta.

KSuhde suuntataulu

3. Määrittele eriaikaisuudet ajosuuntien ja suojateiden välille eli merkitse pareittain ne suunnat, joille ei koskaan voi näyttää yhtäaikaa vihreää valoa - tämä vastaa käytännössä valojen vaihejaon määrittelyä.

KSuhde eriaikaisuudet

4. Laske käyttösuhde. Keskeinen tulos on käyttösuhteen lukuarvo. Se kuvaa risteyksen liikenteellisen toimivuuden ja välityskyvyn riittävyyden eli risteyksen ruuhkautumisherkkyyden.

KSuhde tulostaulu

5. Analysoi tulokset ja tarkista erityisesti, mitkä ajosuunnat ja suojatiet vaikuttavat eniten käyttösuhteeseen ja siten risteyksen liikenteenvälityskykyyn.

Aloita tästä tai ylävalikosta kohdasta KSUHDE.

Palaute puutteista tai virheistä sp-osoitteeseen: kari.sane(at)liikennevalot.info.

Mikä uusi KSUHDE...

KSuhde 4.0 korvaa vanhan KSuhde 3.1-ohjelman. Se on tehty JavaScriptilla ja toimii useimmilla uusilla selaimilla . Vanhojen selaimien käytössä on hankaluuksia tai ne eivät toimi lainkaan.

Ohjelman toimintatapa on lähes entinen. Ohjelman käyttöä, erityisesti talletusta ja noutoa on yksinkertaistettu. Uusi tiedostomuoto ei valitettavasti ole enää yhteensopiva vanhan tiedostomuodon kanssa. Lyhyen lisäkaistan ominaisvälityskyvyn laskentatapa on tarkistettu.

Uusia toimintoja ovat esimerkiksi tietojen automaattinen päivittyminen eri taulujen välillä, laskennan seurantamahdollisuus, opasteiden ohitus sekä tiedoston aikaleima.