KSUHDE-Pikaopas

KSuhde on liikennevalojen yleissuunnitteluohjelma, jolla arvioidaan valo-ohjatun risteyksen liikenteellinen toimivuus - kuinka sujuvasti liikenne pääsee risteyksen läpi.

Käyttösuhde määräytyy risteyksessä eniten vihreää valoa tarvitsevien eriaikaisten ajosuuntien ja suojateiden perustella. Käyttösuhde 1.0 osoittaa, että risteyksen liikenteenvälityskyky on käytetty. Sensijaan käyttösuhde 0.8 osoittaa, että risteyksen liikennemäärä on noin 80% sen liikentevälityskyvystä.

KSuhde-ohjelman käyttö sujuu useimmiten seuraavaan tapaan:

  TAUSTAT

 • Kirjoita toiseksi ylimpään taulukkoon risteyksen numero, nimi ja tarkasteltava vaihtoehto tms.
 • Muuta tarvittaessa laskennan taustatietoja. Yleensä ne kelpaavat sellaisinaan.
 • Merkitse vihreään ikkunaan risteyksen suuntien - ajosuuntien ja suojateiden lukumäärä
 • SUUNNAT

 • Kirjoita seuraavaan taulukkoon suuntien numerot ja nimitykset sekä tee suunnasta joko ajosuunta tai suojatie.
 • Kirjoita ajosuuntien liikennemäärä ja kaistaluku. Kaistojen asemesta voit käyttää myös suunnan ominaisvälityskykyä, joka on yleensä 1600... 2000 autoa kaistaa kohden.
 • Halutessasi voit myös täsmentää ajosuunnan välityskykyä tilanteissa, joissa ajosuunnalla on lyhyt lisäkaista tai kääntyvä liikenne lähtee hitaasti liikkeelle vihreän alussa esimerkiksi samanaikaisen väistettävän jalankulkun takia.
 • Kirjoita suojateiden pituus (jalkakäytävän reunasta reunaan) sekä merkitse rasti, jos suojatiellä on yksi tai useampia välikorokkeita.
 • Jos suunnan vihreä on aina vähintään yhtä pitkä kuin jonkun toisen suunnan vihreä, merkitse tämän suunnan numero sarakkeeseen 'Yhteinen suunta'
 • ERIAIKAISUUDET

 • Rastita alimmassa taulukossa ne ajosuunnat ja suojatiet, jotka ovat eriaikaisia eli eivät voi koskaan saada yhtäaikaa vihreää valoa. Huomaa, että taulukko on symmetrinen, sen oikea ylänurkka on samanlainen kuin vasen alanurkka.
 • Sekavaiheissa tai vastaavissa voit lisäksi merkitä viimeiseen sarakkeeseen 'Väistö' samanaikaisella vihreällä väistettävän ajosuunnan numeron.
 • KÄYTTÖSUHTEEN LASKENTA JA ANALYYSI

 • Laske käyttösuhde napilla Laske käyttösuhde KS
 • Ennen laskentaa voit vielä halutessasi tarkistaa viereisellä napilla, että lähtöarvot ovat oikein.
 • Laskennan jälkeen analysoi tulostaulukko. Sen läpikäynti on olennainen osa KSUHDE-ohjelman käyttöä. Analyysi kertoo paitsi risteyksen liikenteellisen käyttösuhteen, myös ne ajosuunnat ja suojatiet - 'kriittiset suunnat. jotka vaikuttavat käyttösuhteeseen. Analyysi näyttää vielä suunnat, joissa liikenteellä on 'kasvuvaraa' ilman että se vaikuttaa käyttösuhteeseen
 • TALLETUS JA NOUTO

 • Voit tallettaa risteyksen tiedot sopivalla nimellä.
 • Voit myös noutaa tallettamasi tiedoston uutta laskentaa varten. Huomaa, että tiedoston tuonti tapahtuu kahdessa vaiheessa:
  • Valitse tiedosto napilla Valitse tiedosto. Tiedoston nimi ilmestyy oikeanpuoleiseen kenttään.
  • Vie tiedot taulukoihin napilla Vie taulukkoon. Onnistuneen viennin merkiksi tiedoston nimi vaihtuu vihreäksi.

  Välissä voit vilkaista tiedostoa napilla Katso KS-tiedostoa.

  Pikaopas perustuu versioon KSuhde 4.0 beta / 9.2.2013