KSUHDE 4.0 - uusi versio

KSUHDE -ohjelman ensimmäinen versio on peräisin vuodelta 1978. Viimeisin versio 3.1 on vuodelta 2005. Ohjelman toimintaympäristöt: (ASP ja vbscript) alkavat olla vanhentuneita. On aika saattaa KSUHDE ajantasalle nykyaikaiseen javascript -ympäristöön.

Tulostaulukon tekstikoon säätö

Vanhan version suurin puute oli tulostaulukon vakioitu kirjainkoko. Tästä syystä tulostaulukko saattoi joillakin selaimen säädöillä rivittyä hankalasti luettavaksi. Uudessa versiossa tulostaulukon kirjainkoko on vapaasti säädettävissä.

Uusi tiedoston talletustapa

KSuhde 3 talletti KS-tiedoston osana html-sivua. Kaikilla uusilla selaimilla talletustapa ei enää toimi tai talletus on ainakin hankalaa. Talletusta kuten myös tiedoston noutoa varten oli lisäksi siirryttävä uuteen ikkunaan.

Uudessa versiossa tiedoston talletus, nouto ja selaus on yhdistetty pääikkunaan. Muutos yksinkertaistaa ohjelman käyttöä olennaisesti. Varjopuolena on kuitenkin se, että uusi tiedostomuoto ei enää ole yhteensopiva vanhan KSuhde 3 version tiedostomuodon kanssa.

Tiedoston aikaleima

Uuden tiedoston ensimmäisellä rivillä on tiedoston talletuksen aikaleima. Enää ei tarvitse arvailla, mikä on se viimeisin versio...

Taulukoiden automaattinen päivitys

Suuntataulukoon kirjoitettujen suuntien numeroita ja kuvauksia ei enää tarvitse erikseen päivittää eriaikaisuustaulukkoon. Uudessa versiossa tiedot siirtyvät automaattisesti taulukosta toiseen.

Selitteet pois

Laskentasivuulla on ohjeita ja täsmennyksiä ohjelman käyttöä varten. Kokenut käyttäjä voi poistaa ne laskennan ajaksi, jolloin sivun ylös-alas selaaminen vähenee.

Seuraa laskentaa

Monimutkaisissa risteyksissä on hyödyllistä seurata laskennan kulkua ja eri suuntien välisiä riippuvuuksia. Myös hankalissa kaistajärjestelyissä on hyvä tarkistaa ominaisvälityskykyyn riippuvuus lyhyestä kaistasta tai hitaasta liikkeellelähdöstä. Nämä molemmat seurannat sisältyväu uuteen versioon.

Lyhyt lisäkaista ruuhkatilanteessa

Lyhyen lisäkaistan liikenteenvälityskyky on riippuvainen paitsi ajosuunnan liikenteen "mahtumisesta" lisäkaistalle, niin myös liikenteen "pääsystä" lisäkaistalle.

KSUHDE 3 yksinkertaisti tilanteen, jossa ruuhkaantuva liikenne estää vierekkäisen ajosuunnan liikenteen pääsyn lisäkaistalle eikä otanut huomioon tästä aiheutuvaa ylimääräistä liikenteenvälityskyvyn alenemista. Sen sijaan KSUHDE 4 käsittelee ruuhkaantumisen tilanteissa, jossa tulosuunnan toinen tai molemmat ajosuunnat ovat ruuhkaantuneet ja ottaa huomioon myös sen, että lisäkaistalle pääsy voi olla ajoittain estetty.