LINKKEJÄ

Luentoja ja esityksiä

Ohessa on joitakin vanhoja (ja varmaan osin ajastaan jälkeenjääneitä) esityksiä ja luentoja. Ne käsittelevät kahta mieliaihettani - joukkoliikenteen liikennevaloetuuksia ja polkupyörien liikennevalo-ohjausta. Joitakin pieniä täsmennyksiä olen niihin tehnyt, mutta pääpiireittäin ne ovat esityspäivänsä mukaisessa kunnossa.

Jos jotain on epäselvää tai kysyttävää, ota ihmeessä yhteyttä (sukunimietunimi(AT)gmail.com)

RATIKOIDEN JA BUSSIEN LIIKENNEVALOETUUDET

Joukkoliikenteen liikennevaloetuudet (2012)
- Taustaa ja perusteita

Joukkoliikenteen liikennevaloetuudet (2015)
- Tekniikkaa ja teoriaa

Joukkoliikenteen liikennevaloetuudet (2015)
- Strategiaa ja mahdollisuuksia

Liikennevaloetuuksien alkuhistoriaa Helsingissä (2012)
- Tilkanmäen ratikkavaloista HELMI-hankintaan

Jokerivalot / Ratikkavalot (2010)
- toiminta, sijoitus, turvallisuus, esimerkkejä

HUOM. Ratikkavalot ja jokerivalot ovat nykyään sama asia. Vuonna 2020 voimaan tulleen asetuksen mukaan jokerivaloissa ja ratikkavaloissa molemmissa käytetään kiinteää punaista valoa. Aiemmin ratikkavaloissa oli vilkkuva punainen valo ja jokerivaloissa kiinteä punainen valo.


POLKUPYÖRIEN VALO-OHJAUS

Tulossa myöhemmin...

Kirjallisuutta, raportteja

JENKA - Joukkoliikenteen liikennevaloetuudet jokaiseen kaupunkiin
Kari Sane 2011 - 8 suurta suomalaista kaupunkia: Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Oulu, Tampere, Turku. Vantaa. Loppuraportti, .pdf, 9 sivua, 0.5 Mb

SYVARI - joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien suunnitteluohje
Matti Salonen 2010 - Liikenne- ja viestintäministeriön älykään liikenteen ohjelma ÄLLI, .pdf, 35 sivua, 1.4 Mb

LIVASU - Liikennevalojen suunnittelu
Tiehallinto 2005, .pdf, 220 sivua, 3.5 Mb

Liikennevalojen tyyppipiirustukset
Tiehallinto 2004-2005, .pdf, 31sivua, 6.7 Mb

Helsingin kaupungin liikennevalojen tyyppipiirustukset
Helsingin kaupunki, 21 piirustusta kuten peruspylväät, Helsinki-ulokepylväs ja perinteinen ulokepylväs, polkupyöräopastinpylväs, jalankulkijan painonappipylväs, jokerivalo-opastin, valopilkun ja painonappikotelon sijoitus sekä kelailmaisintyypit ja niiden mitoitus (10.3.2015).


Liikennevalojen lainsäädäntöä (Finlex)

Tieliikennelaki Liikennevalot (§74)

Tieliikennelaki Liite 2 Liikennevalo-opastimet

Valtioneuvoston asetus liikenteenohjauslaitteiden käytöstä Liikennevalot (luku 2, §3-28 )


VANHAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Tieliikenneasetus (4 LUKU Liikennevalot §22-30)
:: kumoutunut 1.6.2020 alkaen

Liikennevaloasetus (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tieliikenteen liikennevaloista, 1012/2001)
:: kumoutunut 1.6.2020 alkaen
- Muutos 1.1.2009 (Lisätty poikkeus, jonka mukaan vaihtuvasuuntaisten kaistojen yläpuolisia opastimia sekä varoitusmerkin tai suojatien yhteydessä olevia keltaisia vilkkuopastimia saa käyttää tiellä, jonka nopeusrajoitus on yli 70 km/h, §2:2)
- Muutos 1.6.2006 (Lisätty kävelykatu luetteloon tulosuunnista, jotka voidaan jättää kokonaan valo-ohjauksen ulkopuolelle §6:1)

Liikennevalopäätös 1990 (Liikenneministeriön päätös tieliikenteen liikennevaloista 552/1990. Alkuperäisteksti 18.6.1990. Korvattu vuonna 2001 liikennevaloasetuksella 1012/2001 (kts edellä)


Muuta

...