Lasten pitkävihreä
Lasten pitkävihreän aikana koko lapsiryhmä ehtii varmasti kadun ylitse

Lasten pitkävihreä

Lapsiryhmältä kadun ylitys vie paljon enemmän aikaa kuin yksittäisiltä jalankulkijoilta. Liikennevalojen tavallinen jalankulkuvihreä ei riitä alkuunkaan. Tarvitaan lasten pitkävihreää.

Taustaa

Paciuksenkadun risteys
Englantilaisen koulun oppilaat
ylittävät Paciuksenkadun

Helsingin Englantilaisen koulun oppilaat käyvät urheilutunnilla Meilahden urheilukentällä. Kentälle päästäkseen on ylitettävä vilkasliikeinen 36 metriä leveä Paciuksenkatu. Kadun ylityksessä on liikennevalot. Jalankulkijan vihreä valo kolmiosaisella suojatiellä on kuitenkin aivan liian lyhyt jonossa kulkeville lapsille. Jotain oli tehtävä.

  • Ajoitetaan liikennevalot siten, että tiettyinä koulun kanssa sovittavina aikoina suojatien vihreä valo oli neljännestunnin ajan tavallista pitempi.
  • Mutta eihän koulu toimi kuin kello - joskus urheilutunnille meno siirtyy ja joskus taas lukujärjestyksessä on muuta kuin liikuntaa. Ja sitäpaitsi neljännestunnin aikana pitkä vihreä toteutuu yhdeksän kertaa kymmenestä turhaan, koska lapset tarvitsevat vain sen yhden pitkänvihreän...

  • Säädetään painonappi siten, että jos sitä painaa tietyllä tavalla, seuraava suojatievihreä on tavallista pitempi.
  • Mutta onko varma, että koulun kaikki opettajat muistavat aina, miten nappia on painettava. Ja sitä paitsi pikkupojat ovat nopeita keksimään uuden tavan tehdä vähän jäynää liikenteelle...

  • Asennetaan lukollinen painonappikotelo pylvääseen, jolloin avaimen haltija voi avata kotelon, painaa nappia ja saada pitkänvihreän.
  • Mutta taas syntyisi uusi "koriste" liikennevalopylvääseen, mikä ei varmasti paranna jo muutenkin liikennemerkkejä tulvillaan olevaa kaupunkikuvaa. Ja sitäpaitsi lukollisen kotelon avaaminen on hidasta ja vaivalloista varsinkin talvella....

Etälukukortti RFID

Lasten pitkävihreän osat
Pitkävihreän osat:
tunnistin, valopilkku ja
vihreän pidennys
Helsingissä oli toteutettu lasten pitkävihreä liikennevalojen ajoittamisella (Mannerheimintien ja Dunckerinkadun risteys) ja painonapin säädöllä (Lauttasaarentien suojatie Taivaanvuodenkujan kohdalla). Kokemukset olivat hieman vaihtelevia. Uutta oli keksittävä.

Apuun tuli älykäs liikennepalvelu, joka perustui etälukukorttiin. Uusi lasten pitkävihreä toimii seuraavasti:

  1. Opettajalla on etälukukortti, jota hän tullessaan risteykseen vilauttaa liikennevaloille eli opettaja "tilaa" lasten pitkävihreän.
  2. Liikennevalojen punaisen jalankulkijaopastimen nurkkassa alkaa vilkkua valopilkku, joka osoittaa, että seuraava suojatielle tuleva vihreä valo on pitkävihreä. Näin opettaja voi varmistua siitä, että valot toimivat hetken kuluttua oikealla tavalla
  3. Kun vihreä valo sitten syttyy, se on tavallista pitempi eli se jatkuu kaksi kertaa normaalia pitempään. Pitkävihreän avulla kaikki lapset ehtivät ylittää koko kadun ennen kuin autoliikenne saa vihreän valon.

Ensimmäinen pitkävihreälaitteisto perustui Confident-etälukukorttiin (RFID), jonka toimitti Elcoplast Kangasalta. Siinä etäkortin lukuyksikkönä käytettiin liikennevalo-opastimen yläpuolelle sijoitettua isokokoista antennia. Se tuli käyttöön 17.9.2001.

Järjestelmä oli Pohjoismaiden ja ilmeisesti myös maailman ensimmäinen etälukukorttiin perustuva lasten pitkävihreä. Se oli kuitenkin kustannuksiltaan aivan liian kallis, yli 10 000 euroa, jotta sitä olisi voinut ajatella käytettäväksi laajemmin.

Toisen polven laitteisto käytössä

Muutaman vuoden kuluttua markkinoille tuli uusi laitteisto, jossa etälukukortin RFID-lukuyksikkö oli asennettu liikennevalojen tavalliseen painonappikoteloon. Laitteiston valmistaja on ruotsalainen yritys Prisma Teknik, jonka laitetta oli kokeiltu Tukholmassa. Hauska yhteensattuma oli, että Tukholmassakin lasten pitkävihreää käytettiin ensimmäisen kerran paikallisen englantilaisen koulun lähellä olevissa liikennevaloissa.

Sittemmin lasten pitkävihreitä on koulujen toivomusten mukaan tullut vähitellen lisää. Vuoden 2010 lopussa niitä oli Helsingissä jo yli puolessa tusinassa liikennevaloristeyksessä, katso kartta . Laitteiston hankinnan ja asennuksen kustannukset ovat yhtä risteystä kohden alle 5000 euroa. Yhden tunnistinyksikön hinta on kymmenkunta euroa.

Myös varttuneempi väki on saanut oman pitkävihreänsä. Se on otettu käyttöön Mannerheimintien ja Kiskontien risteyksen ("Tilkan") liikennevaloissa. Osalla Folkhälsanin vanhainkodin asukkaista on oma tunnistinyksikkö, jolla he voivat halutessaan pidentää suojatien vihreää valoa. Toimintatapa on muutoin täsmälleen saman kuin lasten pitkävihreässä. Varttuneiden pitkävihreän käyttö ei kuitenkaan ole kovin yleistä, ainakaan jos sitä verrataan koulujen lähellä oleviin liikennevaloihin. Niissä lasten pitkävihreät ovat kouluaikoina lähes jokapäiväisessä käytössä.

"Miksei minulle ole kerrottu"

Lasten pitkävihreän käyttäjiltä on saatu runsaasti myönteistä palautetta. Myös autoilijoiden keskuudessa pitkävihreää on kiitelty - tosin hieman erikoisella tavalla. Useampikin autoilija oli ottanut yhtettä liikennevalotoimistoon ja harmitellut tavallista pitempään punaisina olleita liikennevaloja.

Kun heiltä kysyttiin "Näitkö lapset?" ja kun he olivat vastanneet siihen myönteisesti, niin heille kerrottiin lasten pitkävihreän periaate. Tämä muutti autoilijoiden asenteen kuin taikaiskusta. "Miksei minulle ole kerrottu" tai "sittenhän ei tarvitse seistä turhaan punaisissa", olivat aitoja soittajien suusta kuultuja repliikkejä.

Lasten pitkävihreä on erinomainen esimerkki nykyaikaisesta älykkäästä liikennepalvelusta - oikea palvelu oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Lasten pitkävihreä muualla

Tampereella Satamakadun ja Koulukadun risteyksessä on käytössä lasten pitkävihreä. Se on tarkoitettu koulujen ja päiväkotien lapsiryhmille. Katso esite lasten pitkävihreän toiminnasta.

Tukholmassa käydään keskustelua grön gubbe brickan -käytöstä ja siitä, millä perusteella lasten pitkävihreän laitteistoja asennetaan eri koulujen lähistöllä oleviin liikennevaloihin.

Med hjälp av en bricka och en detektor i tryckknappen vid övergångsställen kan barngrupper få förlängd gröntid vid vissa övergångsställen. Förskolor och skolor ansöker om detta hos trafikkontoret. Kontoret gör då en bedömning utifrån bl.a. gatumiljö, trafikmängder, barngruppstorlek, ålder på barnen och hur ofta övergångsstället används. (Tukholman liikenne- ja kunnossapitolautakunta / 25.8.2011)

Grön Gubbe"-bricka är en teknisk lösning som möjliggör cirka dubbelt så lång tidsperiod med grön gubbe vid anpassade trafikljusbevakade övergångsställen. Lösningen består av dels kortet, som skolpedagogerna ansvariga för barngrupperna handhar, och dels en installerad läsare i trafikljuset vid berörda övergångsställen i anslutning till skollokalerna i fråga. (Kungsbackan rakennuslautakunta / 21.6.2011)

15.11.2012 Video näyttää olevan poistettu toistaiseksi
Katso video Nyheterna Stockholm: Brickan som ska rädda liv i trafiken lasten pitkävihreän toiminnasta Tukholmassa (Nyheterna Stockholm, TV4 /19.5.2011)