Pikkutoisto Presidentinlinnan edustalla
Presidentinlinnan edustan valoissa oli aikanaan
Helsingin ensimmäinen pieni toisto-opastin

Pienet toisto-opastimet

Helsingin liikennevaloissa on jo pitkään käytetty pienikokoisia liikennevalo-opastimia. Ne korvaavat risteyksen takana olevat toisto-opastimet. Pientä toisto-opastinta ei tule sekoittaa polkupyöräopastimeen, vaikka se onkin samankokoinen

Pienet toisto-opasttimet eli pikkutoistot ovat pienikokoisia liikennevalo-opastimia, joiden halkaisija on 80 tai 100 mm (normaaliopastimen halkaisija on 200 mm). Ensimmäiset pikkutoistot otettiin Helsingissä käyttöön jo vuonna 1991. Liikennevaloasetukseen ne tulivat vuonna 2003, jolloin niitä saattoi rthtyä käyttämään myös muualla Suomessa. Monissa Euroopan maissa pikkutoistoja on käytetty jo pitkään.

pikkutoisto-opastimien nuolikuvioita
Ylemmän kuvan nuolikuviot ovat
selkeät kun taas alemman kuvan
nuolet ovat varsin epäselvät

Pikkutoisto sijoitetaan samaan pylvääseen pääopastimen kanssa sen alapuolelle. Pikkutoisto korvaa siten risteyksen tai suojatien takana olevan normaalikokoisen toisto-opastimen

Pikkutoistojen nuolikuviot ovat usein herättäneet keskustelua. Vuoden 2002 liikennevaloasetusta valmisteltaessa esitettiin näkemys, ettei pikkutoistoja tulisi käyttää, koska niiden nuolikuviot eivät erotu riittävän kaukaa.

Näkemyksen esittäjä unohti kuitenkin sen, että pikkutoistoa katsellaan käytännössä vasta pysäytysviivan tuntumasta. Tältä etäisyydeltä katsoen nuolikuvio näkyy ainakin korkealuokkaisissa pikkutoistoissa hyvin selvästi.

Pikkutoistojen hyötyjä ja haittoja ei ole tarkemmin selvitetty. Kokemusten mukaan ainakin seuraavia hyötyjä ja haittoja on kirjattu:

  • Pikkutoistojen avulla tulosuunnan kaikki valo-opastimet voidaan sijoittaa ennen risteystä, mikä selkeyttää valo-ohjausta
  • Pikkutoisto osoittaa kuljettajalle paikan, johon punaisella valolla on pysähdyttävä. Jos kuljettaja ohittaa tämän paikan eikä risteyksessä ole takatoistoa, niin hän ei enää näe mitään opastinta. Tämän takia hän todennäköisesti ainakin seuraavalla kerralla pysähtyy oikeaan paikkaan
  • Risteyksen suojatievaloissa sivusuunnalta kääntyvän auton on noudatettava pääkadun valo-ohjausta. Tällöin alhaalla oleva pikkutoisto osuu kuljettajan näkökenttään olennaisesti paremmin kuin suojatien takana oleva isokokoinen toisto-opastin

Mutta on pikkutoistoilla varjopuolensakin:

  • Pikkutoisto on alttiimpi ilkivallalle ja varastelulle kuin normaalikokoinen opastin
  • Pikkutoisto muistuttaa polkupyöräopastinta. Tästä syystä liikennevalojen samalla tulosuunnalla ei voi olla pikkutoistoa ja polkupyöräopastinta. Tämä ongelma nousee esiin pyöräkaistojen valo-ohjauksessa.
  • Pikkutoisto ei ole korkealuokkaisilla väylillä riittävän näkyvä eikä se voi siten yksinään korvata toisto-opastinta, vaan tarvitaan ylimääräinen toisto-opastin.

Pikkutoisto on oiva lisäinstrumentti liikennevalosuunnittelijan työkalupakkiin. Se vähentää tarvittavien liikennevalopylväiden määrää, mikä toisaalta parantaa kaupunkikuvaa ja toisaalta helpottaa kunnossapitoa - ilman että joudutaan millään tavalla tinkimään liikennevalo-ohjauksen laadusta.

pikkutoisto Mikonkadun valoissa
Mikonkadulta tultaessa pienen toisto-opastimen
käyttö on luonnollinen ratkaisu, sillä takatoisto-
opastin jäisi hyvin kauaksi risteyksen taakse