Päivitetty 12.6.2024

Yhteenkytkentäkaavio piirretty YKaaviolla
YKaaviolla suunniteltu liikennevalojen yhteenkytkentäkaavio. Oranssit viivat osoittavat, miten raitiovaunu kulkee vihreässä aallossa.

YKaavio

Mikä on YKaavio

YKAAVIO on tahdistettujen liikennevalojen suunnitteluohjelma, jolla voi suunnitella ja piirtää liikennevalojen yhteenkytkentäkaavion.

Mikä on yhteenkytkentäkaavio

Yhteenkytkentäkaavio on suunnitelma peräkkäisten risteysten liikennevalojen ajoituksen tahdistamisesta. Usein liikennevalojen tahdistamista kutsutaan myös vihreäksi aalloksi.

LISÄÄ YHTEENKYTKENTÄKAAVIOSTA

Mikä on YKaavio

YKaavio on tietokoneohjelma, jolla suunnitellaan ja piirretään tahdistettujen liikennevalojen yhteenkytkentäkaaviot. Sen avulla voidaan myös erikseen arvioida eri ajoneuvoryhmien kuten autojen, ratikoiden, bussien tai polkupyörien sujuvuus liikennevaloissa.

YKaavio on englanninkielinen. Siihen viitataan englanninkielisessä tekstissä nimellä YKGraph

Kiinteäaikainen

YKAAVIO piirtää yhteenkytkentäkaavion kiinteäaikaiseksi. Käytännössä se kuvaa hyvin tilanteen, jossa ajosuunnan vihreä jatkuu mahdollisimman pitkään. Jos liikenne on vähäistä, vihreä voi päättyä 5-10 sekuntia tavallista aiemmin.

Tästä syystä myös SYVARI-tyyppisten liikennevalojen toiminta perustuu taustalla koko ajan pyörivään eri suuntien ajoitusten tahdistukseen eli yhteenkytkentäkaavioon.

Vapaasti käytettävissä

YKaavio on vapaasti käytettävissä, kunhan kuvaruudulta tai tulosteista yms. ei poisteta mainintaa YKGraph


Vanha YKaavio

Vanha YKaavio 2 oli tehty Visual Basicilla. Sen toimintaan tarvittiin muutamia Windowsin ocx-tiedostoja. Niiden asennus vaati pääkäyttäjän (administrator) oikeudet ja tästä syystä ohjelman asennus ja päivitys tuotti usein turhia vaikeuksia.

Vanhan YKaavion (ver 2) sivuille täältä.

YKaavio 3 - uusi versio 3.01

Käynnistä YKaavion korjattu versio 3.01a - Lue lisää

Käynnistä YKaavion versio 3.01

YKaavio 3 on valmistunut 1.7.2016. Siinä on vielä puutteita ja tunnettuja sekä varmasti myös tuntemattomia virheitä. Niistä lisää täältä.

YKaavio 3:n tiedostomuoto on yhteensopiva vanhan YKaavio 2:n tiedoston kanssa ja päinvastoin.

Mitä tietoja tarvitaan

- Risteysten välimatkat
- Ajosuunnat (opastinryhmät)
- Liikennevalojen ajoitus
- Vihreän aallon tavoitenopeus

Mitä saadaan

Ohjelma piirtää yhteenkytkentäkaavion. Kaaviota voi muokata graafisesti ja sen tiedot voi tallettaa tekstitiedostoksi

Kaavion avulla voi arvioida vihreän aallon vaikutuksia joukkoliikenteen ja polkupyörien kulkuun. Tätä ominaisuutta ei ole perinteisissä vihreän aallon suunnitteluohjelmissa.

Yhteenkytkentäkaaviosta voi tallentaa SVG (Scalable Vector Graphics) -kuvan. Sen voi avata selaimella tai muuntaa PDF-tiedostoksi.

Rajoitukset

Tärkeimmät puutteet ovat seuraavat:
- Suuntanumerot ovat kiinteät (0-12)
- Suoja-ajat ovat risteyskohtaisia.
- Pysäkkiajoissa ei ole hajontaa

Tulevaisuus

Seuraavia asioita voisi olla tulossa joskaan ei välttämättä tässä järjestyksessä...
- Suomenkielinen käsikirja
- Pitkän (yli usean risteyksen) aallon piirtäminen ja muokkaus
- Suuntien vapaa numerointi ja suuntien kuvaukset
- Piirtämisen nopeuttaminen
- Aallon sopivuuden numeerinen arviointi joukkoliikenteelle ja pyöräilylle
- Ratikoiden ja polkupyörien matka-aikojen ja pysähdysten laskenta risteysväleittäin
- Ajoitusten ryhmämuutokset
- Pysäkkiaikojen vaihtelun jakautumat)
- Usean ratikkareitin ja pyöräreitin piirto samaan kaavion
- Bussien kulku-urien piirto
- Ratikka-/bussi-/pyöräreitin piirto myös vastasuuntaan

Motto: Liikennevalojen suunnittelussa on hyvä tietää, minne mennä, jolloin sinne on helpompi päästä.